Pomoc

Výbavy, obchod, banka

Čo sú to výbavy a na čo sú dobré?
Výbavy sú tebou zakúpené predmety, ktorými zlepšuješ život tvojho psíka. V tejto sekcii nájdeš hračky, búdky, obojky, pomôcky na výučbu a cenné papiere.

Čo môžem s týmito predmetmi urobiť?
S hračkami zlepšuješ náladu svojho psíka, ak sa s ním nehráš len s jednoduchou palicou, ale s nejakou inou hračkou. Búdky spomalujú zhoršovanie nálady tvojho psíka. Ak má tvoj psík obojok, tak v prípade jeho úteku, sa k tebe určite vráti, ale o obojok prídeš. S píšťalou môžeš naučiť psíkov vo vynikajúcom stave aj dve úlohy za deň. V sekcii výbava môžeš zameniť svoje cenné bankové papiere.

Čo znamená životnosť predmetov a pri cenných papieroch vlastnosť "viazanosť do"?
Životnosť pri predmetoch znamená počet použití predmetu,t.j. ak životnosť predmetu je 10 použití, tak sa po 10. použití natoľko opotrebuje, že ho musíš vyhodiť. Psie búdky a obojky sa používajú v jednom kole len raz, hračky sa používajú pri hrách, píšťala pri výučbe. Pri cenných papieroch "viazanosť do" udáva dobu viazanosti, udáva kolo v ktorom dostaneš úroky. Ak svoje cenné papiere zameníš pred týmto kolom, o svoje úroky prichádzáš.

Dostanem naspäť cenu predmetu ak ho vyhodím?
Nie, ak predmet vyhodíš, tak sa stráca a odškodnenie nie je možné.

Klesá životnosť predmetu aj v prípade, že ho nepoužívam?
Nie, životnosť nepoužívaných predmetov zostáva nezmenená.

Budem naďalej dostávať úrok aj po vypršaní viazanosti cenných papierov?
Nie, po vypršaní viazanosti musíš cenné papiere zameniť, úrok dostaneš ak peniaze znovu uložíš v banke.

Kde môžem kupovať predmety?
Predmety môžeš kúpiť v obchode za zlaté kosti.

Ako funguje obchod?
V obchode vidíš predmety vo vrchnej časti, môžeš medzi nimi vyberať pomocou šípok na boku. Ak si si nejaký tovar vybral, klikni ľavým tlačítkom myšky nad fotku príslušného predmetu. Podrž ľavé tlačítko myšky a premiestni predmet na bielu plochu v spodnej časti obrazovky (kde sa zo začiatku nachádza nápis 'prázdny' ). Po premiestnení môžeš tlačítko pustiť, vložil si tovar do nákupného košíka. Ak by si si svoju voľbu náhodou rozmyslel, klikneš na malý obrázok predmetu v košíku, a podržaním ľavého tlačítka myšky (podobne ako pri nákupe) ho premietníš do smetného koša. Ak chceš z nákupného košíka odstrániť všetky predmety, klikni na nápis 'Prázdny kôš' pod fotografiou košíka. Keď si s nakupovaním skončil, klikni na voľbu Platiť.

Môžem v obchode nakúpiť aj viac kusov toho istého predmetu?
Samozrejme, v koši uvidíš len jeden obrázok predmetu, ale v zátvorke vedľa obrázka je počítadlo, ktoré ukazuje počet kusov vložených do košíka.

Ako funguje banka a načo slúži?
Do banky môžeš uložiť svoje zlaté kostí(budeš ich mať viazané), najmenej 500 zlatých kostí. Po 14. kolách dostaneš úrok 5% , čiže napr. pri vložení 500 zlatých kostí dostaneš po uplynutí doby viazanosti 25 zlatých kostí navyše. Pri vložení peňazí do banky dostaneš cenné papiere v hodnote vloženej sumy.

Môžem použiť peniaze uložené v banke na nakupovanie?
Nie, na nakupovanie môžeš použiť len peniaze, ktoré nie sú viazané, ale svoje cenné papiere môžeš hocikedy zameniť, takto sa dostaneš k peniazom.


Späť k témam