Informácie

     Môj psík je neustále rozvíjajúca sa online hra, v ktorej môžeš vychovávať virtuálnych psíkov. Smer vývoja je podmienený hlavne užívateľmi. Stránka obsahuje viacero funkcií, umožňujúce zoznamovanie sa, a nadväzovanie nových priateľstiev.
    Rozvoj stránky sa začal v marci 2005. V januári 2006 prešiel dizajn stránky kompletnou premenou, a dodnes funguje v tejto podobe. Od leta 2007 je možné stránku zobraziť vo viacerých jazykoch a je prístupna aj z PDA/múdrych telefónov.

Tím Môj psík želá každému dobrú zábavu!


Informácie súvisiace so stránkou


Vyhlásenie o ochrane údajov a Všeobecné zmluvné predpisy
Tiráž
Irc pravidlá

Moderátori

Magyar

Slovensko